Παρασκευάς Σαμαράς 

Ο Παρασκευάς Σαμάρας γεννήθηκε στην Αμμόχωστο της Κύπρου το 1956. Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών (1980) και του τμήματος Φυσικοθεραπευτικής των ΤΕΙ (1983).

H αγάπη του για την ιστορία, τη λαογραφία της Κύπρου και τα εθνικά δέματα του Ελληνισμού τον οδήγησαν το 1985 σε συνέχιση των σπουδών του στο Ιστορικό Αρχαιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1988 και εξής εκπονεί στο ίδιο Πανεπιστήμιο την διδακτορική του διατριβή με θέμα: «Εξισλαμισμός και Κρυπτοχριστιανισμός στην Κύπρο επί Τουρκοκρατίας».

Δίδαξε στη Μέση Εκπαίδευση στην Αθήνα από το 1980 μέχρι το 1991. Τα δύο τελευταία χρόνια διδάσκει Ιστορία του Αθλητισμού στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αδηνών. Δημοσίευσε αρκετές μελέτες και άρθρα περί Κύπρου, ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου, με έμφαση στα εθνικά δέματα καθώς επίσης και άρθρα ιστορίας του Αθλητισμού.

Έλαβε, επίσης, μέρος σε πολλά Επιστημονικά Συνέδρια.

Το 1987 εξέδωσε το βιβλίο: «Η Ελληνική καταγωγή των Τουρκοκυπρίων – Εξισλαμισμός Τουρκικός Επεκτατισμός», Αθήνα.