ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!

Μιχλης Φυσεντζδης
Ολυμπιακ Ταεκβοντ - θλημα & Τχνη

2η κδοση - Βελτιωμνη & Συμπληρωμνη

Τιμ λιανικς πλησης: 39,40 €

Το βιβλο αυτ ρχεται για να καλψει το μεγλο κεν που υπρχει στην πολ περιορισμνη Ελληνικ βιβλιογραφα για το θλημα του Ταεκβοντ. Η προσπθεια αυτ σκοπ χει να αποτυπωθε ολοκληρωμνα και σε λες τις πτυχς του το Ολυμπιακ θλημα του Ταεκβοντ: Αγωνιστικ και Παραδοσιακ, με την Ιστορα, του, το Νομικ πλασιο, τους Θεσμος, την Οργνσωση και Λειτουργα του.

Με την ευγενικ υποστριξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & την γκριση της ΕΥΡΩΠΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ


«...Στις σελδες του αν χερας βιβλου, ο συγγραφας επιχειρε να μας δσει μια ολοκληρωμνη εικνα για το τι εστ Ταεκβοντ, παρουσιζοντας με σαφ και εληπτο τρπο και σε σχετικ μικρ γκο σελδων, τα Ιστορικ και Στατιστικ στοιχεα, τις Τεχνικς προδιαγραφς, το Φιλοσοφικ υπβαθρο, τη Διαρθρωτικ δομ, την Τραυματολογα καθς και πολλ λλα θματα ειδικν γνσεων του αθλματος, διανθισμνα με πλοσιο γχρωμο φωτογραφικ υλικ, πολλος πνακες και διαγρμματα.

Εμαι σγουρος τι η παροσα μελτη, θα αποτελσει να πολτιμο βοθημα για τη σπουδ του Ταεκβοντ, διευρνοντας και εμπλουτζοντας τις γνσεις τσο των αρχριων σο και των πιο μπειρων Ταεκβοντκα.»

Νκος Θωμαδης
Πρεδρος της Ελληνικς
Ομοσπονδας Ταεκβοντ

 

ISBN: 978-960-7941-13-8
Β κδοση: Φεβρουριος 2017
Σχμα: 17x24 cm
Σελδες: 480

800


 

: // www.ekdoseis-vogiatzi.gr
Βορβαχη 16, 117 43 // .-Fax: 210 9222.077 // e-mail: sales@ekdoseis-vogiatzi.gr